Resurs Holding      
 
Slide 1 Slide 1 Slide 1
Välkommen till Resurskoncernen

Resurskoncernen består av de snabbväxande företagen Resurs Bank och Solid Försäkringar. Företag som erbjuder växtkraft och trygghet åt ledande detaljhandelskedjor, köpkraft åt konsumenter och ovanligt okrångliga försäkringar i hela Norden. Med basen i ett attraktivt produkt- och tjänsteutbud samt finansiella tjänster är målsättningen tydlig. Att hjälpa detaljhandel och företag att utveckla sin affär, förstärka kundlojalitet och öka försäljningen.
Resurskoncernen vilar på ett starkt arv och kundlöfte. Att sätta kunden i fokus. Denna värdegrund har alltid varit hjärtat i företagens erbjudande mot detaljhandel och konsument. Innovation och genuin kundnytta är också centrala drivkrafter för Resurskoncernen.